Tydliggör visionen

Vi skapar verktyg som tar dig från nuläge till vision.Vad vi gör

Äppelbo Management är ett innovations- och utvecklingsföretag där huvudaktiviteterna är att designa och sätta upp konstellationer och samarbeten mellan olika aktörer som har möjlighet att skapa förändring för hållbar utveckling. Systemperspektiv och omställning som designas som en kreativ process med en tydlig vision och tydlig bild på nuläge i förhållande till visionen är en utgångspunkt.

Resultatet mäts i nya eller förändrade verksamheter, produkter och tjänster som främjar hållbarhet, men också i genomslag för nya organisationsformer och satsningar på ledarskap som främjar gränsöverskridande samarbete, lärande och innovation.

Vår mission (uppgift) är att ställa om utvecklingsarbeten rörande hållbar utveckling från ansatser med problemfokus till ansatser designade som en kreativ process. Till det hör att sammanställa och presentera kunskapsunderlag för att lyfta upp denna ansats i rampljuset och så att det förstås som en nyckel för att lyckas med såväl globala som individuella satsningar.
Vision och gemensamma bilder om önskade resultat

 • Samarbeten olika konstellationer, från lokal till internationell nivå
 • Systemansats, Hållbara städer och samhällen
 • Genomförbara omställningar bioekonomi, sp. skoglig bioekonomi
 • Individuell coaching välbefinnande och önskade resultat

Strategi och genomförande

 • Strategi & Genomförande
 • Uppföljning och lärande
 • Rapportering
 • Resultat

Innovationsmiljöer, kluster och nätverk

 • Kluster och innovations-miljöer; innovationsledning, kapacitetsutveckling, nätverksbygge
 • Benchmarking och Certifiering (ESCA – ECEI) Bronze – Gold Label
 • Bygga nordiska och internationella länkarOm Äppelbo

Äppelbo är en tätort i Vansbro kommun och kyrkbyn i Äppelbo socken, belägen omkring 15 kilometer väster om Vansbro. Äppelbo Management har sitt ursprung här.