Våra tjänster

Äppelbo Management är ett innovations- och utvecklingsföretag och huvudaktiviteterna är att rigga konstellationer som har möjlighet att skapa förändring mot hållbar utveckling och se till att nya produkter och tjänster, innovationer, som stödjer det kommer till användning.Design av innovations- och utvecklingsprocesser

  • Coaching små och stora konstellationer för att skapa en gemensam värdevision
  • Strategi-, aktivitets- och kapacitetsutvecklingsplaner för att ta sig från nuläge till önskat läge
  • Design av lärprocesser – lokalt  – globalt;
  • Design av policydialog
  • Skogliga rådgivningstjänster – främst internationellt om hållbart skogsbruk och om community forestry
  • Matchmaking mellan olika aktörer, nationellt såväl som internationellt, skapa länkar mellan olika aktörer och kluster/ innovationssystem
  • Rådgivning inom innovation, innovationssystem och bioekonomi – hjälp att hittabra lösningar, rätt kompetens och samarbetspartners speciellt gällande omställning till bioekonomi

Kluster och innovationsmiljöer

  • Kapacitetsbyggande, Cluster Management Excellence
  • Process- och innovationsledning;
  • Certifiering brons, silver och guld nivå (Bronze, Silver & Gold Label) (ESCA – ECEI)